Kooli üle riiklikku järelvalvet teostavate asutuste kontaktandmed

Lääne-Virumaa maavanema korralduse (07.02.2012 nr 1-1/114) alusel toimub Rakvere Eragümnaasiumis riiklik järelevalve 7. mai - 31. mai 2012. a

Haridus- ja Teadusministeerium

Munga 18
50088 TARTU
Välishindamisosakond
www.hm.ee

 

Päästeamet
Ida-Eesti Päästekeskus
Rakvere büroo

Fr. R. Kreutzwaldi 5a III korrus
44314 RAKVERE
www.rescue.ee

 

Terviseameti
Ida talitus
Lääne-Virumaa esindus

L. Koidula 18a
44308 RAKVERE
www.terviseamet.ee

 

Tööinspektsioon
Ida inspektsioon

L. Koidula 18a
44308 RAKVERE
www.ti.ee

 

Keeleinspektsioon
Ida-Viru järelevalvetalitus

Keskallee 19
30321 Kohtla-Järve
www.keeleinsp.ee