hoovimaja_seest.JPG

Võõrkeelte õpe
Rakvere Eragümnaasiumis
2013/2014.õppeaastal

Rakvere Eragümnaasiumis õpetatakse A-võõrkeelena inglise keelt, millega alustatakse 3. klassist.
B-võõrkeelteks on vene ja saksa keel. B-võõrkeele õppega alustatakse 6. klassist.
Gümnaasiumi astmes on võimalik lisaks inglise, vene ja saksa keele õppida valikainena soome ning prantsuse keelt.