REG_droon.JPG

Põhikooli tunniplaan
Gümnaasiumi tunniplaan
Gümnaasiumiastme kursuste lõpunädalad/kuupäevad 

KOGUNEMINE, HOMMIKUSÖÖK 8.00 - 8.30
1.-2. TUND 08.30 – 10.05
3. TUND 10.15 – 11.00
    SÖÖGIVAHETUND: 1.-5. klass
4. TUND 11.20 – 12.05
    SÖÖGIVAHETUND: 6.-12. klass 
5. TUND 12.25 – 13.10
6. TUND 13.20 – 14.05
7. TUND 14.15 – 15.00
8. TUND 15.05 – 15.50