REG_droon.JPG


Esmaspäev: 2. tunni ajal 6.–12. klasside 4-liikmelised võistkonnad,
viktoriin - „Kellest käib jutt?“

Kolmapäev: 6.–12. klassid lahendavad  keeleülesandeid ja 10.30 e-etteütlus gümnaasiumile