REG_droon.JPG


9.klass osaleb 6.mail 2013 Minu Riik programmi õppepäeval, mille raames külastatakse Presidendi Kantseleid, Parlamenti ning Vabariigi Valitsust. Samuti kohtutakse Riigikogu liikmetega, võetakse osa mälumängust ning külastatakse Orlovi lossis olevat näitust.

Arendaval õppepäeval osalemine avardab õpilaste silmaringi, annab parema arusaamise kodanikuõpetusest ning sütitab õpilastes suuremat huvi jälgida riigis toimuvat.

Täpsem info: www.minuriik.ee