REG_droon.JPG


10.klass osaleb 9.mail kodanikuõpetuse tunnis.

Rakvere Linnavalitsus korraldab 9. mail Euroopa päeva puhul avaliku kodanikuõpetuse tunni AQVA SPA konverentsi keskuses (uues majas).

Tund algab kell 13.00 ja kestab 14.00-ni.

Tundi viib läbi Ivari Padar kes kuulub Euroopa Parlamendi majandus– ja rahanduskomisjoni (ECON) ning on asendusliige regionaalkomisjonis (REGI) ja organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni ja rahapesu tõkestamise erikomisjonis. Lisaks tegeleb endine põllumajandusminister Ivari Padar aktiivselt põllumajandusteemadega.

Tunni teema: Euroopa Liidu olemus ja kõik sellega seonduv, ülevaate saab ka Euroopa Liidu lähiaastate plaanidest (eelarve jm).