REG_droon.JPG


Rakvere Eragümnaasiumi osaleb :)

- Algklasside 30 õpilast osalevad kell 13.00 algavas orienteerumismängus.

- 8. ja 9.klassi võistkonnad osalevad kell 15:00 algavas ülelinnalises orienteerumisvõistluses.

Rakvere Koolid 2013