sisseastumine2017.jpg

Eelkooli lastevanemate koosolek toimub 1.veebruaril kell 17.00-18.00. 

Eelkool toimub 1.veebruaril kell 16.00-18.00. 

Ootame kogu õppeaasta jooksul eelkooli lapsi, kes soovivad asuda õppima 2017/18. õppeaastal

Rakvere Eragümnaasiumi 1. klassis.

Eelkoolis arendame laste lugemisoskust ja matemaatilisi teadmisi. Kunstilise tegevuse ja mänguliste harjutustega kujundame laste loovust ning sotsiaalseid oskusi. Esimesse klassi astujate nimekirja koostamisel on eelis meie eelkooli läbinud lastel. 

 eelkool2016vaiksem