arrow Põhimäärus

Õpilasesinduse liikmed 2017/18 õppeaastal

 • Jane Eiche
 • Michell Pekarski
 • Triin-Urmeliis Jaagant
 • Jaana-Eerika Joosepson
 • Kirke-Krõõt Salk
 • Emma Sventer
 • Anette Kingsepp
 • Edinhard Aasav
 • Keveli Tõevere
 • Senni Pajo
 • Rain Sammelselg
 • Kristjan-Magnus Korka
 • Andres Randviir

 

 • President - Jaana-Eerika Joosepson
 • Asepresident - Emma Sventer

 • Õpilasesinduse juhatus käib koos igal kolmapäeval kell 15.00.
 • Õpilasesinduse üldkogu käib koos kord kuus.
 • Õpilasesindus tegeleb kooliürituste korraldamisega, räägib kaasa õppetööd puudutavates küsimustes.
 • Õpilasesinduse liikmed on eeskujuks kaasõpilastele.
 • Õpilasesinduse koosoleku protokollid on tutvumiseks kooli kantseleis.

Kontakt: opilasesindus[at]reg.ee