hoovimaja_seest.JPG

arrow Põhimäärus

Õpilasesinduse liikmed 2018/19 õppeaastal

 • Jane Eiche
 • Michell Pekarski
 • Jaana-Eerika Joosepson
 • Kirke-Krõõt Salk
 • Edinhard Aasav
 • Keveli Tõevere
 • Senni Pajo
 • Rain Sammelselg
 • Kristjan-Magnus Korka
 • Andres Randviir
 • President - Jaana-Eerika Joosepson

 • Õpilasesinduse juhatus käib koos igal kolmapäeval kell 15.00.
 • Õpilasesinduse üldkogu käib koos kord kuus.
 • Õpilasesindus tegeleb kooliürituste korraldamisega, räägib kaasa õppetööd puudutavates küsimustes.
 • Õpilasesinduse liikmed on eeskujuks kaasõpilastele.
 • Õpilasesinduse koosoleku protokollid on tutvumiseks kooli kantseleis.

Kontakt: opilasesindus[at]reg.ee