sisseastumine2017.jpg

Õppeaasta 2016 - 2017

Kooliaasta algus 01.09.2016, kooliaasta lõpp 06.06.2017.a.


Õppeaasta eesmärgid

  • Kasvatada õpilasi Albert Einsteini ütluse kohaselt „ Püüdke saada mitte edukaks, vaid pigem väärtuslikuks inimeseks“ . Täiustada õpilase arengu hindamise süsteemi. 
  • Püüda õppe- ja kasvatustöös tasakaalu poole baasteadmiste, oskuste ja väärtuste arendamisel.
  • Õpiabi tagab õppe- ja kasvatustöö eesmärkide saavutamise. Õpiabisüsteemi toimivuse pidev jälgimine ja tegevuste tulemuste regulaarne hindamine.
  • Kogukonna suurem kaasamine kooli eesmärkide elluviimisel.


2016 - 2017 õppeaasta koolivaheajad

  • sügisvaheaeg 22. oktoober 2016. a kuni 30. oktoober 2016. a;
  • jõuluvaheaeg 23. detsember 2016. a kuni 8. jaanuar 2017. a;
  • kevadvaheaeg 18. märts 2017. a kuni 26. märts 2017. a;
  • suvevaheaeg (v.a lõpuklassid) 7. juuni 2017. a kuni 31. august 2017. a.

Eksamid

Tunnijaotusplaan

Päevakava (sh tunniplaan)
Õpilaste hindamise kord
Õppestipendium
Kodukord
Arenguvestluste läbiviimise kord
Uurimistööde koostamise juhend