hoovimaja_seest.JPG

Koolivaheajad

2018/2019. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:
1) I vaheaeg 22. oktoober 2018. a kuni 28. oktoober 2018. a;
2) II vaheaeg 24. detsember 2018. a kuni 6. jaanuar 2019. a;
3) III vaheaeg 25. veebruar 2019.a kuni 3. märts 2019. a;
4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 22. aprill 2019. a kuni 28. aprill 2019. a;
5) viimane koolipäev on 11.juuni 2019 V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 12. juuni 2019. a kuni 31. august 2019. a.

Õppeaasta eesmärgid

  • Waldorfpedagoogika põhimõtete rakendamine kõigis kooliastmetes muudab õppeprotsessi tulemuslikumaks.
  • Õpetajad planeerivad ja rakendavad konkreetsed eesmärgid ja tegevused individuaalseks tööks õpilastega.
  • Anda selged sihid ja eesmärgid õppekavas üldpädevuste kujundamiseks kavandatud tegevustele.
  • Tõsta kogu kooli panust matemaatika õpetamisel kõigis kooliastmetes.

Õppenõukogud

Eksamid

Päevakava (sh tunniplaan)
Õppestipendium
Kodukord
Arenguvestluste läbiviimise kord
Uurimistööde koostamise juhend