Õppeaasta 2017 - 2018

Kooliaasta algus 01.09.2017, kooliaasta lõpp 06.06.2018.a.

Koolivaheajad

sügisvaheaeg 21. oktoober 2017 - 29. oktoober 2017 
talvevaheaeg 23. detsember 2017 - 07. jaanuar 2018
kevadvaheaeg 17. märts 2018 - 25. märts 2018
(lisaks on veel vaba 30. aprill 2018)
suvevaheaeg 06. juuni 2018 - 31. august 2018


Õppeaasta eesmärgid

  • Eesti Vabariigi 100.  aastapäeva tähistamine ja kajastamine  õppetöös.
  • Waldorfpedagoogika põhimõtete ja Rooma kooli printsiipide teadvustamine ja rakendamine kõigi pedagoogide poolt muudavad õppeprotsessi mitmekülgsemaks ja tulemuslikumaks.
  • Tugisüsteemide edasiarendamine, süsteemne rakendamine kõikides kooliastmetes.
  • Õppekava arendusega seotakse gümnaasiumi valikained kutsestandardiga.
  • Tõsta kooli panust eesti keele õpetamisel kõigis kooliastmetes

Eksamid

Tunnijaotusplaan

Päevakava (sh tunniplaan)
Õpilaste hindamise kord
Õppestipendium
Kodukord
Arenguvestluste läbiviimise kord
Uurimistööde koostamise juhend