„HARIDUS SUURENDAB INIMESE SÜNNIPÄRAST VÄÄRTUST“
HORATIUS

Rakvere Eragümnaasium on eraüldhariduskool. Kooli haldajaks on MTÜ Rakvere Eragümnaasiumi Hariduskogu. Kool tegutseb aastast 1991 ning aastast 2003 annab kool ka gümnaasiumiharidust. Meie peamaja, kus õpivad klassid 6.-9. ning 10. – 12., on 1929. aastal spetsiaalselt koolimajaks ehitatud hoone. Meie unikaalne ümmargune murukatusega algklasside maja valmis 2006. aastal, saades samal aastal ka Eesti parima puitehituse tunnustuse. Mõlemad koolimajad on ehitatud ja renoveeritud keskkonna- ning lapsesõbralikest materjalidest..

Koolil on oma muusika- ja kunstikool, eelkool ja lasteaed.

2017/18 .õa.  sügisest õpib meie koolis 341 õpilast.

Põhikoolis ja gümnaasiumis õppimine on tasuta.
Õppima asudes 10. klassi sõlmitakse lapsevanema või hooldajaga õppeleping.


Kooli visioon:

Rakvere Eragümnaasium – HOOLIV KOOL


Kooli moto:
TUNNE! MÕTLE! TAHA!


Kandev idee: HOOLIV KOOL väärtustab iga õpilast ja soovib saavutada tasakaalu kolmes ühenduses, mis inimest maailmaga seovad – tundeelus, mõtteilmas ja tegudes.

REG eesmärgiks on koolitada elus hästi toimetulevaid kodanikke. Suurt rõhku pöörame õpilase iseseisvate otsuste tegemise oskusele ning ettevõtlikkuse arendamisele.

Selle eesmärgi saavutamiseks sisaldavad meie gümnaasiumiastme õppekavad lisaks riiklikule õppekavale:

  • sotsiaalseid oskuseid arendavaid kursuseid, mis aitavad õpilasel paremini aru saada enda ja teiste kaasõpilaste/inimeste käitumisest;
  • ettevõtlus- ning majandusõpet, mis avardavad õpilase maailmapilti;
  • õppesuunda kursuseid, mis aitavad õpilasel paremini mõista ja aru saada valitud suuna olemusest;
  • praktikumid/iseseisvad tööd, mis õpetavad õpilasele teooria rakendamist ning seeläbi ka õpitu kinnistub

Meie gümnaasiumiastmes on neli õppesuunda:

arrow Kunstisuund
arrow Klienditeenindus
arrow Siseturvalisus
arrow IT-suund

 

Rakvere Eragümnaasiumi vastuvõtu kord.

arrow Avaldus 1. klassi astumiseks
arrow Avaldus 2.-9. klassi astumiseks
arrow Avaldus 10. klassi astumiseks
arrow Avaldus 11.-12. klassi astumiseks