Õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha tätimiseks korraldatav konkursi läbiviimise kord

Rakvere Eragümnaasium pakub tööd

 KLASSIÕPETAJALE
(üks-ühele õpe, 8. kl), kelle on eripedagoogikaalane magistrikraad

GÜMNAASIUMI LOODUSAINETE ÕPETAJALE

EESTI KEELE JA KIRJANDUSE ÕPETAJALE

INGLISE KEELE ÕPETAJALE
________________________________________________________

Kandideerijatel palume CV ja motivatsioonikiri saata aadressil
reg[at]reg.ee

Täiendav info ja küsimused
322 3940