sisseastumine2017.jpg

Õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha tätimiseks korraldatav konkursi läbiviimise kord

Rakvere Eragümnaasium pakub tööd

 

KLASSIÕPETAJALE (1,0 kohta)

Kandidaadilt ootame kogemust või huvi siduda end
waldorfpedagoogikaga ja soovi end sellel alal täiendada.

Kandideerijatel palume CV ja motivatsioonikiri saata aadressil
reg[at]reg.ee

Täiendav info ja küsimused
59190558