REG_droon.JPG

Teated

Rakvere Eragümnaasiumit külastavad 12.-20.02 2019 Erasmus+ projekti “Cultivating Languages and Youth Entrepreneurs” partnerid Itaaliast, Kreekast ja Lätist. Visiidi käigus külastatakse kohalikke ettevõtteid, tutvutakse vaatamisväärsustega ning erinevate muuseumidega. Projektitöö hulka kuuluvad ka kooli võõrkeelenädala sündmused, samuti on kavas tegeleda talispordiga.

Teisipäeval, 6. novembril algusega kell 17.30 on lastevanemate üldkoosolek. 
Päevakorra punktid: 
1. kell 17.30 klassikoosolekud
2. kell 18.15 Noorsoopolitsei Sigrid Hang teemal "Viisakas käitumine internetis. Internetiohud" ja 2018/2019 õa üldinfo (kooli saalis).


Kolmapäeval, 7. novembril algusega kell 17.30 on lastevanemate üldkoosolek. 
Päevakorra punktid: 
1. noorsoopolitsei Sigrid Hang teemal "Viisakas käitumine internetis. Internetiohud" 
2. 2018/2019 õa üldinfo (kooli saalis).
3. klassikoosolekud