09.JPG

Teated

 

Ära jäta pooleli oma haridusteed!
Gümnaasiumiharidus võimaldab sul suuremad valikud jätkata nii kutseõppes kui kõrgkoolis!

Rakvere Eragümnaasium avab alates 2013/2014 õppeaastast mittestatsionaarse õppe. Õpilasi võetakse vastu õppima nii 10. 11. 12.klassi. Õppetöö toimub valdavalt kursuste kaupa. Arvestatakse õppuri individuaalsusega. Õppida saab üksikuid kursusi, kui ka neid, mis on varem sooritamata jäänud. Õppetöö täpne korraldus selgub pärast õpilaste registreerimist. Õppida võib ka üksikuid õppeaineid, õpilase koormus määratakse igaks õppeaastaks eraldi individuaalse õppekavaga. Õppijatele luuakse tingimused oma õpingute kavandamiseks vastavalt tema võimalustele. Aidatakse kujundada endale isikupärane õpistiil ja ajagraafik. Õppetöö toimub vastavalt tunniplaanile viiel päeval nädalas alates kella 8.00-st.

Kool ootab kõiki huvilisi infotunnile 7.augustil kell 12.00 ja 17.00.

Too avaldus Rakvere Eragümnaasiumi!

E-R 9.00-14.00

Info 32 23 940