REG_droon.JPG

Teated


9.mail toimub üle Eesti järjekordne suur laste heategevuslik teatejooks "Hea Tahte jooks" millest võtavad osa ka Rakvere Eragümnaasiumi 5.-9. klasside õpilased.

Teatejooks on sportlik heategevusüritus, mille eesmärk on toetada liikumisvõime kaotanud laste ravi. Kevadine suursündmus toob kokku põhikoolinoored, kes annavad joostes oma panuse liikumisvõime kaotanud eakaaslaste raviks, toetades Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse alale ratastooli mängupargi rajamist.

Rakvere Eragümnaasiumi võistkonnad on 8-liikmelised 5.-9.klassist ning start on kell 15.00.


 


10.klass osaleb 9.mail kodanikuõpetuse tunnis.

Rakvere Linnavalitsus korraldab 9. mail Euroopa päeva puhul avaliku kodanikuõpetuse tunni AQVA SPA konverentsi keskuses (uues majas).

Tund algab kell 13.00 ja kestab 14.00-ni.

Tundi viib läbi Ivari Padar kes kuulub Euroopa Parlamendi majandus– ja rahanduskomisjoni (ECON) ning on asendusliige regionaalkomisjonis (REGI) ja organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni ja rahapesu tõkestamise erikomisjonis. Lisaks tegeleb endine põllumajandusminister Ivari Padar aktiivselt põllumajandusteemadega.

Tunni teema: Euroopa Liidu olemus ja kõik sellega seonduv, ülevaate saab ka Euroopa Liidu lähiaastate plaanidest (eelarve jm).