Vastuvõtt

Sisseastujale

„HARIDUS SUURENDAB INIMESE SÜNNIPÄRAST VÄÄRTUST“
HORATIUS


Rakvere Eragümnaasium on eraüldhariduskool. Kooli haldajaks on MTÜ Rakvere Eragümnaasiumi Hariduskogu. Kool tegutseb aastast 1991 ning aastast 2003 annab kool ka gümnaasiumiharidust. Meie peamaja, kus õpivad klassid 6.-9. ning 10. – 12., on 1929. aastal spetsiaalselt koolimajaks ehitatud hoone. Meie unikaalne ümmargune murukatusega algklasside maja valmis 2006. aastal, saades samal aastal ka Eesti parima puitehituse tunnustuse. Mõlemad koolimajad on ehitatud ja renoveeritud keskkonna- ning lapsesõbralikest materjalidest..

Koolil on oma muusika- ja kunstikool, eelkool ja lasteaed.

2019/20 .õa.  sügisest õpib meie koolis 350 õpilast.

Põhikoolis ja gümnaasiumis õppimine on tasuta.
Õppima asudes 10. klassi sõlmitakse lapsevanema või hooldajaga õppeleping.


Kooli visioon:

Rakvere Eragümnaasium – HOOLIV KOOL


Kooli moto:
TUNNE! MÕTE! TAHE!


Kandev idee: HOOLIV KOOL väärtustab iga õpilast ja soovib saavutada tasakaalu kolmes ühenduses, mis inimest maailmaga seovad – tundeelus, mõtteilmas ja tegudes.

Rakvere Eragümnaasium on eraüldhariduskool. Kooli haldajaks on MTÜ Rakvere Eragümnaasiumi Hariduskogu. Kool tegutseb aastast 1991 ning aastast 2003 annab kool ka gümnaasiumiharidust. Meie peamaja, kus õpivad klassid 6.-9. ning 10. – 12., on 1929. aastal spetsiaalselt koolimajaks ehitatud hoone. Meie unikaalne ümmargune murukatusega algklasside maja valmis 2006. aastal, saades samal aastal ka Eesti parima puitehituse tunnustuse. Mõlemad koolimajad on ehitatud ja renoveeritud keskkonna- ning lapsesõbralikest materjalidest..

Koolil on oma muusika- ja kunstikool, eelkool ja lasteaed.

2019/20 .õa.  sügisest õpib meie koolis 350 õpilast.

Põhikoolis ja gümnaasiumis õppimine on tasuta.
Õppima asudes 10. klassi sõlmitakse lapsevanema või hooldajaga õppeleping.


Kooli visioon:

Rakvere Eragümnaasium – HOOLIV KOOLKooli moto:
TUNNE! MÕTE! TAHE!


Kandev idee: HOOLIV KOOL väärtustab iga õpilast ja soovib saavutada tasakaalu kolmes ühenduses, mis inimest maailmaga seovad – tundeelus, mõtteilmas ja tegudes.