Koolielu

Tervisekabinet


Kooli medõde: Erika Kaubi Duncan

Vastuvõtu aeg: teisipäev ja neljapäev kell 09.30 - 15.00

e-mail: erika.kaubi.duncan@rh.ee

Teadmiseks lapsevanemale:
Väljavõte sotsiaalministri määrusest nr 54 Koolitervishoiuteenust osutava õe tegevused ning nõuded õe tegevuste ajale, mahule, kättesaadavusele ja asukohale 
§ 2 lõige  4) õpilase või alaealise õpilase lapsevanema teavitamine vajadusest läbida perearsti ennetav tervisekontroll II, V ja IX klassis ja hambahaigusi ennetav arstlik kontroll I, III, V, VII ja IX klassis;

https://www.riigiteataja.ee/akt/108122011010

Kooli medõde: Erika Kaubi Duncan

Vastuvõtu aeg: teisipäev ja neljapäev kell 09.30 - 15.00

e-mail: erika.kaubi.duncan@rh.ee

Teadmiseks lapsevanemale:
Väljavõte sotsiaalministri määrusest nr 54 Koolitervishoiuteenust osutava õe tegevused ning nõuded õe tegevuste ajale, mahule, kättesaadavusele ja asukohale 
§ 2 lõige  4) õpilase või alaealise õpilase lapsevanema teavitamine vajadusest läbida perearsti ennetav tervisekontroll II, V ja IX klassis ja hambahaigusi ennetav arstlik kontroll I, III, V, VII ja IX klassis;

https://www.riigiteataja.ee/akt/108122011010