Oluline

TEADE KOOLILT! 11. detsember Indrek Pilv


Väljavõte Haridus- ja teadusministeeriumi infokirjast.

1.–4. klasside õpilased jäävad alates 11. märtsist distantsõppele, samuti ei viida läbi kontaktõpet põhikooli lõpueksamiteks ja riigieksamiteks valmistujatele. 5.–12. klasside õpilased on jätkuvalt distantsõppel.

Hariduslike erivajadustega õpilaste õpe võib jätkuda koolis kontaktõppena, arvestades õpilaste individuaalset õppimissuutlikkust ja neile tõhustatud või eritoe tagamise vajadust, mida kodustes oludes pakkuda ei suudeta.
SELLE ERANDI RAKENDAMISE TULEMUSENA KÄIVAD KOOLIS EDASI VÄIKEKLASSIDE ÕPILASED.

Erandina nähakse ette, et 1. –4. klasside õpilastel on vältimatutel juhtudel võimalik siiski viibida ka koolihoones ja osaleda seal korraldatud tegevustes. Eelkõige on vältimatu vajaduse all peetud silmas erivajadustega lapsi, samuti elutähtsatel ametikohtadel töötavate vanemate lapsi. Kontakttegevusi võib pakkuda ka õppijale, kelle puhul esineb vanema ja haridusasutuse hinnangul oluline vältimatu vajadus õppes või õppekavavälistes tegevustes osalemiseks.
SELLE ERANDI RAKENDAMISE OSAS PALUME LAPSEVANEMAL KOKKU LEPPIDA KLASSIJUHATAJAGA!

Kõiki ettevaatusabinõusid rakendades tohib haridusasutuses viibida õppija, kes vajab hariduslikke tugiteenuseid või õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks või sooritab praktilist õpet, eksameid või teste.
SELLE ERANDI RAKENDAMISEL KUTSUTAKSE VAJADUSEL KOOLI ÕPILANE KOKKULEPPEL KOOLI JUHTKONNAGA.

Koolides toimuva praktilise õppe korraldamisel tuleb hinnata, kas seda on võimalik edasi lükata. Kui edasilükkamine ei ole võimalik või õppeprotsessist lähtuvalt otstarbekas, siis tuleb kasutada kõiki ennetusmeetmeid, et ei toimuks viiruse levikut.
SELLE ERANDI RAKENDAMISEL KÄIVAD ÜKSIKUD ÕPILASED ÕPETAJA JUHENDAMISEL TEGEMAS PRAKTILIST LÕPUTÖÖD.

Hoidke ennast ja teisi! Jäägem terveks!
Kooli direktor
Anne Nõgu

Väljavõte Haridus- ja teadusministeeriumi infokirjast.

1.–4. klasside õpilased jäävad alates 11. märtsist distantsõppele, samuti ei viida läbi kontaktõpet põhikooli lõpueksamiteks ja riigieksamiteks valmistujatele. 5.–12. klasside õpilased on jätkuvalt distantsõppel.

Hariduslike erivajadustega õpilaste õpe võib jätkuda koolis kontaktõppena, arvestades õpilaste individuaalset õppimissuutlikkust ja neile tõhustatud või eritoe tagamise vajadust, mida kodustes oludes pakkuda ei suudeta.
SELLE ERANDI RAKENDAMISE TULEMUSENA KÄIVAD KOOLIS EDASI VÄIKEKLASSIDE ÕPILASED.


Erandina nähakse ette, et 1. –4. klasside õpilastel on vältimatutel juhtudel võimalik siiski viibida ka koolihoones ja osaleda seal korraldatud tegevustes. Eelkõige on vältimatu vajaduse all peetud silmas erivajadustega lapsi, samuti elutähtsatel ametikohtadel töötavate vanemate lapsi. Kontakttegevusi võib pakkuda ka õppijale, kelle puhul esineb vanema ja haridusasutuse hinnangul oluline vältimatu vajadus õppes või õppekavavälistes tegevustes osalemiseks.
SELLE ERANDI RAKENDAMISE OSAS PALUME LAPSEVANEMAL KOKKU LEPPIDA KLASSIJUHATAJAGA!

Kõiki ettevaatusabinõusid rakendades tohib haridusasutuses viibida õppija, kes vajab hariduslikke tugiteenuseid või õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks või sooritab praktilist õpet, eksameid või teste.
SELLE ERANDI RAKENDAMISEL KUTSUTAKSE VAJADUSEL KOOLI ÕPILANE KOKKULEPPEL KOOLI JUHTKONNAGA.

Koolides toimuva praktilise õppe korraldamisel tuleb hinnata, kas seda on võimalik edasi lükata. Kui edasilükkamine ei ole võimalik või õppeprotsessist lähtuvalt otstarbekas, siis tuleb kasutada kõiki ennetusmeetmeid, et ei toimuks viiruse levikut.
SELLE ERANDI RAKENDAMISEL KÄIVAD ÜKSIKUD ÕPILASED ÕPETAJA JUHENDAMISEL TEGEMAS PRAKTILIST LÕPUTÖÖD.

Hoidke ennast ja teisi! Jäägem terveks!
Kooli direktor
Anne Nõgu