Siseturvalisuse õppesuund


Õppesuuna eesmärk on tutvustada siseturvalisuse valdkonda laiemalt ning anda õpilastele ülevaade sisejulgeoleku eri- ja kutsealadest. Õppetöösse on kaasatud oma ala professionaalid ja praktikud.

Õppesuuna valinud õpilane saab baasteadmised politsei- ja piirivalvetööst, päästeameti- ja vangalateenistuse tööst, maksu- ja tolliameti tööst, õigusõpetusest, kriisipsühholoogiast, meditsiinist. Lisaks on täiendavad kursused kehaliste võimete arendamiseks ning välilaagrid.

Õppesuunas õpitu annab baasi minna abipäästja ning abipolitseiniku eksamile. Õppesuuna läbimine toetab õpilasi Sisekaitseakadeemiasse õppima kandideerimisel.


Päästetööde kursus Rakvere Eragümnaasiumis

Rakvere Eragümnaasiumi suunaained loovad noorte jaoks häid võimalusi, et tulevased elukutsevalikud oleksid läbimõeldumad. Meie gümnaasiumisse tulles on võimalik õppida kunstisuunal, ettevõtluse-, siseturvalisuse- või infotehnoloogia õppesuunal.

Päästetööde kursus on üks osa siseturvalisuse õppesuuna kohustuslikest kursustest. Kursust viib läbi Päästeameti Rakvere komando päästja Erik Valmsen. Kursuse jooksul läbivad meie õpilased erinevaid päästetöös ja ohutuses olulisi teemasid, kus kasutatakse õppetöös palju näitlikkust, visuaalset materjali ning aktiivset arutelu.

Päästekursuse teemade juures on praktilise töö osakaal olulisel kohal. Õpilased saavad sel moel parema teadmise, kogemuse kui oskuse erinevates ohuolukordades toime tulemiseks, mis omakorda valmistab hästi ette iseseisvaks eluks. Praktilisi ülesandeid õppetöös esineb nii erinevate päästevahendite kasutamises kui olukordade läbi mängimises. Üheks osaks praktilises õppes on kindlasti ka nööripääste baasteenuse ja erivõimekuse tutvustamine. Nööripääste praktiline osa, nööridega tornist laskumine, toimub selleks ettenähtud harjutusväljakul.

Kursuse läbinud õpilane teab eriliigiliste päästetööde liike, päästesündmusele reageerimise põhimõtteid ning päästetöödega kaasnevaid võimalikke ohte; teab päästesündmuse juhtimise põhimõtteid tavaolukorras ja suurõnnetuse korral. Ühtlasi on teadlik põlemise keemilistest, füüsikalistest teguritest ja tulekahju liikidest ning omab teadmist ja kogemust, kuidas kasutada ohutult hüdraulilisi ja pneumaatilisi päästevahendeid.

Kas pole turvaline tunne kui Sinu kogukonnas on selliste teadmiste ja oskustega noor?

Õpilaste hinnangul on antud kursuse õppeteemad ja –vahendid head ja kasulikud. Oluline on välja tuua, et õpilaste arvates on nii teooria kui praktiline osa antud kursusest väga huvitav ja põnev ning  õppejõud on oma ala asjatundjad.  Sellise tagasiside üle saame ainult rõõmustada ja tunda headmeelt, et teeme õiget asja!

Käesoleva õppeaasta 10. klassi päästetööde kursus lõppes Tapa vallas, Linnape külas siseturvalisuse õppesuuna õppurite ja päästjate ühisõppusega. Kohapeal harjutati päästevarustuse ettevalmistamist, suitsusukeldumist ja jälgiti majapõlengu kulgu. Päästjad tegid õpilastele põgusa ülevaate vanade majade põlemisega kaasnevatest ohtudest, milleks on näiteks seinte, lagede ja põrandate alla peidetud plahvatusohtlik laskemoon. Miks laskemoona peideti, on aga osa Eesti ajaloost. Sel päeval keskenduti ohutusele, turvalisusele ning õppusele. Õppuse eesmärgiks peale teadmiste, oskuste ja harjutamise  oli põleva maja kustutamine ning selleni ka jõuti.

Kogu õppus oli hästi korraldatud ja sujus takistusteta.

Toimus õnnestunud õppus, mis võttis hästi ja õpetlikult kokku meie siseturvalisuse suuna pääste kursuse.

Meie ja päästjate ühisõppusest saate lugeda ka Virumaa Teatajast

 

Õppesuuna eesmärk on tutvustada siseturvalisuse valdkonda laiemalt ning anda õpilastele ülevaade sisejulgeoleku eri- ja kutsealadest. Õppetöösse on kaasatud oma ala professionaalid ja praktikud.

Õppesuuna valinud õpilane saab baasteadmised politsei- ja piirivalvetööst, päästeameti- ja vangalateenistuse tööst, maksu- ja tolliameti tööst, õigusõpetusest, kriisipsühholoogiast, meditsiinist. Lisaks on täiendavad kursused kehaliste võimete arendamiseks ning välilaagrid.

Õppesuunas õpitu annab baasi minna abipäästja ning abipolitseiniku eksamile. Õppesuuna läbimine toetab õpilasi Sisekaitseakadeemiasse õppima kandideerimisel.


Päästetööde kursus Rakvere Eragümnaasiumis

Rakvere Eragümnaasiumi suunaained loovad noorte jaoks häid võimalusi, et tulevased elukutsevalikud oleksid läbimõeldumad. Meie gümnaasiumisse tulles on võimalik õppida kunstisuunal, ettevõtluse-, siseturvalisuse- või infotehnoloogia õppesuunal.

Päästetööde kursus on üks osa siseturvalisuse õppesuuna kohustuslikest kursustest. Kursust viib läbi Päästeameti Rakvere komando päästja Erik Valmsen. Kursuse jooksul läbivad meie õpilased erinevaid päästetöös ja ohutuses olulisi teemasid, kus kasutatakse õppetöös palju näitlikkust, visuaalset materjali ning aktiivset arutelu.

Päästekursuse teemade juures on praktilise töö osakaal olulisel kohal. Õpilased saavad sel moel parema teadmise, kogemuse kui oskuse erinevates ohuolukordades toime tulemiseks, mis omakorda valmistab hästi ette iseseisvaks eluks. Praktilisi ülesandeid õppetöös esineb nii erinevate päästevahendite kasutamises kui olukordade läbi mängimises. Üheks osaks praktilises õppes on kindlasti ka nööripääste baasteenuse ja erivõimekuse tutvustamine. Nööripääste praktiline osa, nööridega tornist laskumine, toimub selleks ettenähtud harjutusväljakul.

Kursuse läbinud õpilane teab eriliigiliste päästetööde liike, päästesündmusele reageerimise põhimõtteid ning päästetöödega kaasnevaid võimalikke ohte; teab päästesündmuse juhtimise põhimõtteid tavaolukorras ja suurõnnetuse korral. Ühtlasi on teadlik põlemise keemilistest, füüsikalistest teguritest ja tulekahju liikidest ning omab teadmist ja kogemust, kuidas kasutada ohutult hüdraulilisi ja pneumaatilisi päästevahendeid.

Kas pole turvaline tunne kui Sinu kogukonnas on selliste teadmiste ja oskustega noor?

Õpilaste hinnangul on antud kursuse õppeteemad ja –vahendid head ja kasulikud. Oluline on välja tuua, et õpilaste arvates on nii teooria kui praktiline osa antud kursusest väga huvitav ja põnev ning  õppejõud on oma ala asjatundjad.  Sellise tagasiside üle saame ainult rõõmustada ja tunda headmeelt, et teeme õiget asja!

Käesoleva õppeaasta 10. klassi päästetööde kursus lõppes Tapa vallas, Linnape külas siseturvalisuse õppesuuna õppurite ja päästjate ühisõppusega. Kohapeal harjutati päästevarustuse ettevalmistamist, suitsusukeldumist ja jälgiti majapõlengu kulgu. Päästjad tegid õpilastele põgusa ülevaate vanade majade põlemisega kaasnevatest ohtudest, milleks on näiteks seinte, lagede ja põrandate alla peidetud plahvatusohtlik laskemoon. Miks laskemoona peideti, on aga osa Eesti ajaloost. Sel päeval keskenduti ohutusele, turvalisusele ning õppusele. Õppuse eesmärgiks peale teadmiste, oskuste ja harjutamise  oli põleva maja kustutamine ning selleni ka jõuti.

Kogu õppus oli hästi korraldatud ja sujus takistusteta.

Toimus õnnestunud õppus, mis võttis hästi ja õpetlikult kokku meie siseturvalisuse suuna pääste kursuse.

Meie ja päästjate ühisõppusest saate lugeda ka Virumaa Teatajast