Uudised

11. klassi metsanduspraktika 21. september Indrek Pilv


Rakvere Eragümnaasiumis on lisaks kõigile tavapärastele õppeainetele ja õppesuuna valikainetele veel kolm kursust gümnaasiumiastme õpilastele: mõõtmis-, metsandus- ja sotsiaaltööpraktika. 

11.klass käis metsanduspraktika väljasõidul RMK Oandu loodusmajas. Õpilastele oli ette valmistatud slaidiesitlus Lahemaa metsadest, näitused metsanduse ajaloost, õppekäik/matk Oandu loodumetsa rajal.

Kogu 11. klassis toimuv kursus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast. Teoreetilises osas on juttu metsade väärtusest, bioloogilise mitmekesisuse tähtsusest, metsakasvatuse põhialustest, metsanduslikest mõistetest.

Teoreetilise õppe juures praktiline õpe on teadmisi kinnistav ja mitmekesisust lisav.  Lisaks toimus lõimumine teiste ainetega: bioloogia, geograafia, kehaline kasvatus, matemaatika, ajalugu.

Rakvere Eragümnaasiumis on lisaks kõigile tavapärastele õppeainetele ja õppesuuna valikainetele veel kolm kursust gümnaasiumiastme õpilastele: mõõtmis-, metsandus- ja sotsiaaltööpraktika. 

11.klass käis metsanduspraktika väljasõidul RMK Oandu loodusmajas. Õpilastele oli ette valmistatud slaidiesitlus Lahemaa metsadest, näitused metsanduse ajaloost, õppekäik/matk Oandu loodumetsa rajal.

Kogu 11. klassis toimuv kursus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast. Teoreetilises osas on juttu metsade väärtusest, bioloogilise mitmekesisuse tähtsusest, metsakasvatuse põhialustest, metsanduslikest mõistetest.

Teoreetilise õppe juures praktiline õpe on teadmisi kinnistav ja mitmekesisust lisav.  Lisaks toimus lõimumine teiste ainetega: bioloogia, geograafia, kehaline kasvatus, matemaatika, ajalugu.