Uudised

Ettevõtluse õppesuund 19. mai Indrek Pilv


Õppesuuna põhieesmärk on anda algteadmised ettevõtluse kui majandusharu ja eluvaldkonna olemuse ja toimimise kohta.

Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised, oskused, hoiakud ja sotsiaalse valmiduse töötamiseks ettevõtliku ja teenindusteadliku töötajana avatud tööturul - eeldusega õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

Õppesuuna valinud õpilane saab baasteadmised ettevõtlusest, majanduse toimimisest, raamatupidamisest, klienditeenindusest ja turundusest, organisatsiooni käitumisest, ettevõtlusega seotud seadusandlusest, äriplaani koostamisest ning baasteadmised õpilasfirma loomisest.

Õppesuuna põhieesmärk on anda algteadmised ettevõtluse kui majandusharu ja eluvaldkonna olemuse ja toimimise kohta.

Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised, oskused, hoiakud ja sotsiaalse valmiduse töötamiseks ettevõtliku ja teenindusteadliku töötajana avatud tööturul - eeldusega õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

Õppesuuna valinud õpilane saab baasteadmised ettevõtlusest, majanduse toimimisest, raamatupidamisest, klienditeenindusest ja turundusest, organisatsiooni käitumisest, ettevõtlusega seotud seadusandlusest, äriplaani koostamisest ning baasteadmised õpilasfirma loomisest.