News

Mart Olvet 135 13. April Indrek Pilv


13. aprillil möödub 135 aastat Tööstuse 12 asuva kooli esimese direktori Mart Olveti sünnist.

Mart Olvet, sünninimega Martin Jensen sündis 1888. aastal Pärnumaal, Vana-Vändra vallas. Elukutse omandas ta Valgas, Volmari õpetajate seminaris. Esimene kool, kus Olvet õpetajana töötas, oli Pikaristi Algkool Virumaal Pada vallas. Rakveresse asus ta tööle 1912. aastal.

1912. aastal asus Mart Olvet Rakvere Elementaarkooli, hilisema linna I Algkooli juhatajaks. Seda sai ta kooli juhtida nii mitmes asukohas kui ka erinevate nimede all. Tööd alustas ta Pikal tänaval, siis kolis kool Võidu tänavale, kuni 1928. aastal ehitati kooli jaoks uus hoone Tööstuse tänaval, mis jäi kooli asukohaks kuni selle sulgemiseni 1973. aastal.

Aastatel 1914-1917 oli Olvet tsaariarmeesse mobiliseeritud, teenides Petrogradis (tänane Peterburi). Õpetajana vabanes Olvet sõjaväest 1917. aastal Kerenski demobilisatsiooni käsu kohaselt ning ta asus Rakveres tööle koolijuhatajana, hakates ühtlasi Rakveres teostama Petrogradist kaasa toodud revolutsioonilisi ideid.

Mart Olvet oli Rakvere I Linna 6-klassilise Algkooli hoone üks rajajatest ja loojatest ning tänu temale arenes sellest välja tunnustatud kool. Olvet oli aktiivne ühiskonnaelus ja kuulus mitmetesse ühingutesse, sealhulgas Rakvere Õpetajate Ühingusse. 1937. aastal oli Mart Olvet aga korrespondendiks ERM-ile ja vastas rahvateaduslikele küsitluslehtedele, mis on siiani säilinud ERM-is ja Kirjandusmuuseumis.

Mart Olvet töötas Rakveres ühe ja sama kooli juhatajana 35 aastat, olles samal ajal ka õpetaja. Alates 1944. aastast määrati Olvet Rakvere I Mittetäieliku Keskkooli juhataja kohusetäitjaks. Vene keele õpetajana jätkas ta samas koolis ka peale 1947. aastat, mil ta viidi Rakvere I 7- klassilise Kooli direktori kohalt üle õpetajaks. Vene keelt andis ta kuni 1952. aastani, mil ta vabastati ametist seoses tema pikaajalise haigestumisega ning ta jäi pensionile.

Täna Tööstuse 12 koolimajas tegutseva Rakvere Eragümnaasiumi direktor Anne Nõgu mõtleb Olvetile suure tänutundega: ”Tänu Olvetile on meil koht, kus kooli pidada. Tema oli selles majas selle ehitamisest peale ning aitas pärast sõda selle ka taastada.”

Eragümnaasium värskendas kaks aastat tagasi Mart Olveti perekonna hauaplatsi Rakvere Linnakalmistul, uue kujunduse autor on kooli kunstiõpetaja Teet Suur.

Mart Olvetist kirjutavad ka Lääne-Virumaa Uudised

13. aprillil möödub 135 aastat Tööstuse 12 asuva kooli esimese direktori Mart Olveti sünnist.

Mart Olvet, sünninimega Martin Jensen sündis 1888. aastal Pärnumaal, Vana-Vändra vallas. Elukutse omandas ta Valgas, Volmari õpetajate seminaris. Esimene kool, kus Olvet õpetajana töötas, oli Pikaristi Algkool Virumaal Pada vallas. Rakveresse asus ta tööle 1912. aastal.

1912. aastal asus Mart Olvet Rakvere Elementaarkooli, hilisema linna I Algkooli juhatajaks. Seda sai ta kooli juhtida nii mitmes asukohas kui ka erinevate nimede all. Tööd alustas ta Pikal tänaval, siis kolis kool Võidu tänavale, kuni 1928. aastal ehitati kooli jaoks uus hoone Tööstuse tänaval, mis jäi kooli asukohaks kuni selle sulgemiseni 1973. aastal.

Aastatel 1914-1917 oli Olvet tsaariarmeesse mobiliseeritud, teenides Petrogradis (tänane Peterburi). Õpetajana vabanes Olvet sõjaväest 1917. aastal Kerenski demobilisatsiooni käsu kohaselt ning ta asus Rakveres tööle koolijuhatajana, hakates ühtlasi Rakveres teostama Petrogradist kaasa toodud revolutsioonilisi ideid.

Mart Olvet oli Rakvere I Linna 6-klassilise Algkooli hoone üks rajajatest ja loojatest ning tänu temale arenes sellest välja tunnustatud kool. Olvet oli aktiivne ühiskonnaelus ja kuulus mitmetesse ühingutesse, sealhulgas Rakvere Õpetajate Ühingusse. 1937. aastal oli Mart Olvet aga korrespondendiks ERM-ile ja vastas rahvateaduslikele küsitluslehtedele, mis on siiani säilinud ERM-is ja Kirjandusmuuseumis.

Mart Olvet töötas Rakveres ühe ja sama kooli juhatajana 35 aastat, olles samal ajal ka õpetaja. Alates 1944. aastast määrati Olvet Rakvere I Mittetäieliku Keskkooli juhataja kohusetäitjaks. Vene keele õpetajana jätkas ta samas koolis ka peale 1947. aastat, mil ta viidi Rakvere I 7- klassilise Kooli direktori kohalt üle õpetajaks. Vene keelt andis ta kuni 1952. aastani, mil ta vabastati ametist seoses tema pikaajalise haigestumisega ning ta jäi pensionile.

Täna Tööstuse 12 koolimajas tegutseva Rakvere Eragümnaasiumi direktor Anne Nõgu mõtleb Olvetile suure tänutundega: ”Tänu Olvetile on meil koht, kus kooli pidada. Tema oli selles majas selle ehitamisest peale ning aitas pärast sõda selle ka taastada.”

Eragümnaasium värskendas kaks aastat tagasi Mart Olveti perekonna hauaplatsi Rakvere Linnakalmistul, uue kujunduse autor on kooli kunstiõpetaja Teet Suur.

Mart Olvetist kirjutavad ka Lääne-Virumaa Uudised