Õppenõukogu


 • 30. august 2022 (2021/2022. õppeaasta viimane õppenõukogu)
  • õppeaasta lõpetamisest (täiendava õppetöö tulemused, üleviimine järgmisse klassi, klassikursust kordama jätmine, ine);
  • 2021/2022. õppeaasta õppe- ja kasvatustöö analüüs ja sisehindamise kokkuvõte
  • 2022/2023. õppeaasta üldtööplaani arutamine ja kinnitamine.
 • oktoober 2022
  • Kooli õppekavade täienduste ja paranduste arutelu (üldosa, loovtööde ja praktiliste tööde korraldus, kooli üritused, suunaained)
 • jaanuar 2023
  • I poolaasta õppe- ja kasvatustöö analüüs;
  • Õppekava täitmise analüüs;
 • juuni 2023
  • 1.-8. klassi õpilaste üleviimine järgmisse klassi, täiendavale õppetööle jätmine;
  • 10. ja 11. klassi õpilaste üleviimine järgmisse klassi ja täiendavale õppetööle jätmine.
 • juuni 2023
  • põhikooli lõpetamine ja 9. klassi õpilaste täiendavale õppetööle jätmine.
 • juuni 2023
  • gümnaasiumi lõpetamine, 12. klassi õpilaste täiendavale õppetööle jätmine.
 • august 2023
  • 2022/2023. õppeaasta lõpetamisest (täiendava õppetöö tulemused, üleviimine järgmisse klassi, klassikursust kordama jätmine, kooli lõpetamine);
  • 2022/2023. õppeaasta õppe- ja kasvatustöö kokkuvõte ja sisehindamine;
  • 2023/2024. õppeaasta üldtööplaani arutamine ja kinnitamine.
 • 30. august 2022 (2021/2022. õppeaasta viimane õppenõukogu)
  • õppeaasta lõpetamisest (täiendava õppetöö tulemused, üleviimine järgmisse klassi, klassikursust kordama jätmine, ine);
  • 2021/2022. õppeaasta õppe- ja kasvatustöö analüüs ja sisehindamise kokkuvõte
  • 2022/2023. õppeaasta üldtööplaani arutamine ja kinnitamine.
 • oktoober 2022
  • Kooli õppekavade täienduste ja paranduste arutelu (üldosa, loovtööde ja praktiliste tööde korraldus, kooli üritused, suunaained)
 • jaanuar 2023
  • I poolaasta õppe- ja kasvatustöö analüüs;
  • Õppekava täitmise analüüs;
 • juuni 2023
  • 1.-8. klassi õpilaste üleviimine järgmisse klassi, täiendavale õppetööle jätmine;
  • 10. ja 11. klassi õpilaste üleviimine järgmisse klassi ja täiendavale õppetööle jätmine.
 • juuni 2023
  • põhikooli lõpetamine ja 9. klassi õpilaste täiendavale õppetööle jätmine.
 • juuni 2023
  • gümnaasiumi lõpetamine, 12. klassi õpilaste täiendavale õppetööle jätmine.
 • august 2023
  • 2022/2023. õppeaasta lõpetamisest (täiendava õppetöö tulemused, üleviimine järgmisse klassi, klassikursust kordama jätmine, kooli lõpetamine);
  • 2022/2023. õppeaasta õppe- ja kasvatustöö kokkuvõte ja sisehindamine;
  • 2023/2024. õppeaasta üldtööplaani arutamine ja kinnitamine.