Vastuvõtt

Vastuvõtt 10. klassi


Sooviavaldusi 10. klassi astumiseks võetakse vastu alates 1. märtsist.

Vastuvõtt toimub õpilase põhikooli lõputunnistuse, põhikooli emakeele ja matemaatika lõpueksami punktide ja vestluse alusel.

Kooli vastuvõtmisel valib õpilane õppesuuna. Õppesuuna avamise otsustab kooli nõukogu tulenevalt õpilaste arvust.

  1. Kunstisuund
  2. Ettevõtluse õppesuund
  3. Siseturvalisuse õppesuund
  4. Infotehnoloogia õppesuund

Kooli vastuvõtmiseks esitab sisseastuja või piiratud teovõimega sisseastuja puhul vanem Haridus- ja teadusministri 19.08.2010 a. määruses nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” paragrahvis 3 sätestatud dokumendid ja antud korra lisas oleva vormikohase avalduse (LISA 3).

Avaldus 10. klassi astumiseks

Sooviavaldusi 10. klassi astumiseks võetakse vastu alates 1. märtsist.

Vastuvõtt toimub õpilase põhikooli lõputunnistuse, põhikooli emakeele ja matemaatika lõpueksami punktide ja vestluse alusel.

Kooli vastuvõtmisel valib õpilane õppesuuna. Õppesuuna avamise otsustab kooli nõukogu tulenevalt õpilaste arvust.

  1. Kunstisuund
  2. Ettevõtluse õppesuund
  3. Siseturvalisuse õppesuund
  4. Infotehnoloogia õppesuund

Kooli vastuvõtmiseks esitab sisseastuja või piiratud teovõimega sisseastuja puhul vanem Haridus- ja teadusministri 19.08.2010 a. määruses nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” paragrahvis 3 sätestatud dokumendid ja antud korra lisas oleva vormikohase avalduse (LISA 3).

Avaldus 10. klassi astumiseks